APOTEOSE DO ABSURDO | Absurdemos a Vida, de leste a oeste

Absurdemos a Vida, de leste a oeste.


Título: APOTEOSE DO ABSURDO | Absurdemos a Vida, de leste a oeste
Heterónimo: Vicente Guedes
Número: 45
Página: 83
Nota: [133B-10, ms.];Teresa Sobral Cunha edita este texto como parte da sequência 'APOTEOSE DO ABSURDO' (2008: 83).;