Leitura Crítica 1 - Usa Teresa Sobral Cunha(557)

Que milagre nos salvará


Que milagre nos salvará da sinistra mania de ter razão?